Konačna rang lista i žalbe na rezultate

Molimo sve takmičarke i takmičare da žalbe na rezultate (imena finišera i rezultati) ostave do utorka 19. juna do 17:00 ovde. Konačnu rang listu zaključujemo u četvrtak 21. juna, nakon što pregledamo vaše komentare. **** Da li ste videli vaš “performance photo”? Kreirajte specijalnu galeriju sa vašim fotografijama koristeći najbojli sistem automatskog prepozavanja fotografija sa trke…